február

Podpora združeniu

Pomôžte aj Vy skrášľovať a modernizovať okolie Zemplínskej Šíravy.

Podporiť nás môžete poukázaním 2% daní z príjmov.
Venovaním finančnej, nefinančnej podpory, alebo zapojením
sa do činnosti združenia ako členovia.

Venujte 2 % z vašej dane OZ Šírava Klokočov.
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky navyše.

2% - tlačivo na stiahnutie