január

Staňte sa členom OZ
Šírava Klokočov

Ak sa stanete členom OZ Šírava Klokočov získavate:

  • bezplatnú účasť na všetkých organizovaných podujatiach
  • nové kontakty a skúsenosti
  • možnosť tvoriť a realizovať projekty
  • právo ovplivňovať činnosť združenia

Ak súhlasíte so stanovami združenia
a chcete sa stať členom, je potrebné uhradiť ročný
členský poplatok vo výške 5,- € prevodom na účet
OZ Šírava Klokočov:

  • číslo účtu: 2923829780/1100
  • variabilný symbol: "Vaše priezvisko a meno"
alebo osobne na adrese OZ Šírava Klokočov
a vyplniť nižšie uvedený formulár.

 

Prihláška za člena Občianskeho združenia Šírava Klokočov:


 

Po zaregistrovaní za člena OZ Vám bude vydaná členská karta.
(Členská karta je majetkom OZ Šírava Klokočov. Pri ukončení členstva je povinné Vašu kartu odovzdať na adrese
OZ Šírava Klokočov.)