december

Archív - november 2009

Schôdza OZ- ustanovujúca schôdza so zvolením štatutárneho
zástupcu a výboru, ktorý je oprávnený konať v mene združenia.
Schôdza konaná dňa 10. novembra 2009

Boli zvolení:

  • predsedníčka
  • podpredsedníčka
  • revízor

Pridané: 1. februára 2010 - ustanovujúca schôdza OZ