január

Archív - marec 2010

I. schôdza r. 2010
2.3.2010 o 17:00

zasadačka obecného úradu Klokočov
Téma: KLOKOČOVSKÁ "5"
OBSAH A PROGRAM:

 • Úvod - privítanie prítomných - predsedníčka
      Mgr. Lukačeňová Zuzana
 • Poďakovanie za XXXIII. Klokočovskej "5" - riaditeľ preteku
      p. Karšňák Milan
 • Ocenenie práce za XXXIII. Klokočovskej "5" - revízor
      p. Lukačeňa Marián
 • Prezentácia internetovej stránky Klokočovskej "5" - tvorca
      stránky p. Gaľo Marián
 • Ciele a plány v novom XXXIV. ročníku Klokočovskej "5"
      - revízor p. Lukačeňa Marián
 • Organizačno technické zabezpečenie XXXIV. ročníku
      Klokočovskej "5" - predsedníčka Mgr. Lukačeňová Zuzana
 • Diskusia otvorenie/ukončenie - podpredsedníčka
      Vojanská Jana
 • Voľný program
 • Záver - predsedníčka Mgr. Lukačeňová Zuzana

Pridané: 16. marca 2010 - I. schôdza OZ